Image

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO

Image

tel. +48 531-220-922
tel. +48 531-220-922

Oferujemy naszym klientom tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego na język niderlnadzki oraz z języka niderlandzkiego na język polski. Tłumaczymy:

 • dowody rejestracyjne samochodów
 • umowy kupna pojazdów
 • prawa jazdy
 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • umowy i dokumenty handlowe
 • akty notarialne
 • zaświadczenia i oświadczenia
 • dokumenty ubezpieczeniowe
 • dokumenty finansowe
 • dokumenty medyczne (po wcześniejszych ustaleniach)
 • inne
W zespole naszych tłumaczy są: tłumacze języka niderlandzkiego ogólnego, tłumacze przysięgli, tłumacze tekstów technicznych, specjaliści z różnych dziedzin (np. medycyna, prawo, ekonomia), tłumacze dwujęzyczni oraz native speakers.

Zapraszamy do naszych biur:

Kutno, Aleksandrów Łódzki, Łowicz, Łęczyca, Głowno, Łódź, Zgierz, Krośniewice, Żychlin, SochaczewPrzypisy:
Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych[1]. Wyjątkiem są tutaj tłumaczenia i odpisy wykonywane w formie elektronicznej, które tłumacz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w przypadku odpisów uprawnienie to dotyczy tylko dokumentów w formie pisemnej, tzn. nie jest zgodne ustawą wykonanie odpisu w formie elektronicznej, gdy dokumentem źródłowym jest również dokument elektroniczny)[2]. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu (kopii). Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający[3]. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę[4]. Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia na rzecz osób prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych (sądy, Policja, prokuratura itp.). Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego[5], która obowiązuje od dnia 27 stycznia 2005 roku. Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych za czynności na rzecz organów państwowych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości[6]. Lista wszystkich tłumaczy przysięgłych w Polsce znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości[7].

Image +48 531-220-922